Cho thuê

124 Sqm

2 Phòng ngủ

EST0014-124 Estella 2 Phòng ngủ

$1300

Estella: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 124 m2, yên tĩnh,...

Cho thuê

145 Sqm

3 Phòng ngủ

EST013-145 Estella 3 Phòng ngủ

$2000

Estella: 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 145 m2, yên tĩnh,...

Cho thuê

145 Sqm

3 Phòng ngủ

EST012-145 Estella 3 Phòng ngủ

$2000

Estella: 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 145 m2, yên tĩnh,...

Cho thuê

124 Sqm

2 Phòng ngủ

EST011-124 Estella 2 Phòng ngủ

$1100

Estella: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 124 m2, yên tĩnh,...

Cho thuê

104 Sqm

2 Phòng ngủ

EST010-104 Estella 2 Phòng ngủ

$1000

Estella: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 104 m2, yên tĩnh,...

Cho thuê

124 Sqm

2 Phòng ngủ

EST009-124 Estella 2 Phòng ngủ

$1200

Estella: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 124 m2, yên tĩnh,...

Cho thuê

145 Sqm

3 Phòng ngủ

EST008-145 Estella 3 Phòng ngủ

$1700

Estella: 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 145 m2, yên tĩnh,...

Cho thuê

124 Sqm

2 Phòng ngủ

EST007-124 Estella 2 Phòng ngủ

$1800

Estella: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 124 m2, yên tĩnh,...

Cho thuê

193 Sqm

3 Phòng ngủ

EST006-193 Estella 3 Phòng ngủ

$1800

Estella: 3 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 1 phòng người giúp việc, đầy đủ nội...