Cho thuê

145 m2

3 Phòng ngủ

XII002-145 XII Riverview Palace 3 Phòng ngủ

$2500

XII Riverview Palace: 3 phòng ngủ, 145 m2, yên tĩnh, giá cho thuê USD2500/tháng đã...

Cho thuê

201 m2

3 Phòng ngủ

XII001-201 XII Riverview Palace 3 Phòng ngủ

$2800

XII Riverview Palace: 3 phòng ngủ, 201 m2, yên tĩnh, giá cho thuê USD2800/tháng đã...