Cho thuê

142 m2

3 Phòng ngủ

VIS003-142 Vista 3 PHÒNG NGỦ

$1300

Vista: 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 142 m2, yên tĩnh, giá cho thuê USD1300/tháng...

Cho thuê

142 m2

3 Phòng ngủ

VIS001-142 Vista 3 Phòng ngủ

$1300

Vista: 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 142 m2, yên tĩnh, giá cho thuê USD1300/tháng...

Cho thuê

142 m2

3 Phòng ngủ

VIS002-142 Vista 3 Phòng ngủ

$1500

Vista: 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 142 m2, yên tĩnh, giá cho thuê USD1500/tháng...