Cho thuê

104 Sqm

2 Phòng ngủ

EST001-104 Estella 2 Phòng ngủ

$1200

Estella: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 104 m2, yên tĩnh,...

Cho thuê

145 Sqm

3 Phòng ngủ

EST002-145 Estella 3 Phòng ngủ

$1800

Estella: 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 145 m2, yên tĩnh,...