Cho thuê

145 m2

3 Phòng ngủ

EST029-145 ESTELLA 3 PHÒNG NGỦ

$1700

Estella: 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 145 m2, yên tĩnh, giá cho thuê USD1700/tháng...

Cho thuê

225 Sqm

4 Phòng ngủ

EST028-225 Estella 4 Phòng ngủ

$2500

Estella: 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 225 m2, yên tĩnh,...

Cho thuê

220 Sqm

3 Phòng ngủ

EST027-220 Estella 3 Phòng ngủ

$3200

Estella: 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 220 m2, yên tĩnh,...

Cho thuê

271 Sqm

4 Phòng ngủ

EST026-271 Estella 4 Phòng ngủ

$3200

Estella: 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 271 m2, yên tĩnh,...

Cho thuê

104 Sqm

2 Phòng ngủ

EST025-104 Estella 2 Phòng ngủ

$1000

Estella: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 104 m2, yên tĩnh,...

Cho thuê

98 Sqm

2 Phòng ngủ

EST024-98 Estella 2 Phòng ngủ

$1000

Estella: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 98 m2, yên tĩnh,...

Cho thuê

98 Sqm

2 Phòng ngủ

EST023-98 Estella 2 Phòng ngủ

$1000

Estella: 2 bedrooms, 2 bathrooms, fully furnished, 98 square meters, quiet view, for rent USD1000/month...

Cho thuê

124 Sqm

2 Phòng ngủ

EST022-124 Estella 2 Phòng ngủ

$1200

Estella: 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 124 m2, yên tĩnh, giá...

Cho thuê

156 Sqm

3 Phòng ngủ

EST021-156 Estella 3 Phòng ngủ

$1600

Estella: 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, đầy đủ nội thất, 156 m2, yên tĩnh,...