Bán

104

2 Phòng ngủ

Bán căn hộ Estella 2 phòng ngủ

$4.6 tỷ VND

Căn hộ Estella 104 mét vuông 2 phòng ngủ. Estella vẫn là lựa chọn căn...

Bán

148

3 Phòng ngủ

Căn hộ Estella 148 mét vuông có 3 phòng ngủ.

$VND 6.8 Ty

Căn hộ Estella 148 mét vuông có 3 phòng ngủ. Estella vẫn là lựa chọn...